Vatajankoski Sähköverkkojen palvelukumppaniksi Ensin Palvelut

Vatajankoski Sähköverkot Oy:lle tuli alkuvuonna 2020 ajankohtaiseksi Datahubiin soveltuvan asiakastietojärjestelmän hankinta ja asiakaspalvelutoimintojen uudelleenjärjestely. Potentiaalisten järjestelmien kartoituksen yhteydessä yhtiö tutustui markkinoille juuri syntyneen Ensin Palvelut Oy:n toimintaan. Vatajankoski Sähköverkkojen palvelutarpeet täyttyivät Ensin Palveluiden tarjoaman kokonaisratkaisun avulla.

Ensinin omistajatausta vahvisti Vatajankoski Sähköverkon päätöksentekoa. Vuonna 2020 kymmenen suomalaisen energiayhtiön perustama asiakaspalveluyhtiö vakuutti vahvalla kokemuksellaan, kustannustehokkuudella sekä ketteryydellään. Vatajankoski Sähköverkko päätti hankkia sekä järjestelmän että kattavan palvelukokonaisuuden Ensiniltä. Yhteistyöhön kannusti myös Vatajankoski Sähköverkon tahtotila panostaa asiakkaidensa erinomaiseen asiakaskokemukseen, jonka kehittäminen on Ensin Palveluiden ydintekemistä.

”Ensinin kautta oli mahdollista saada laaja yhden luukun palvelupaketti, joka sisälsi sekä asiakaspalvelun toteutuksen että asiakastietojärjestelmän hankinnan. Ensin oli resursseiltaan uskottava ja taustaltaan luotettava kumppani, joka pystyi tarjoamaan monikanavaisen, modernin asiakaspalvelun sekä tarvittaessa haluttuja laajennuksia palveluvalikoimaan”, toteaa Vatajankoski Sähköverkot Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi.

Järjestelmäprojekti käynnistyi elokuussa 2020. Jo suunnitteluvaiheessa yhdistyi molempien tahojen rohkeus tehdä asioita eri tavalla kuin aikaisemmin. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja tämä käyttöönottoprojekti on edennyt erityisen hyvässä myötätuulessa”, toteaa Ensin Palveluiden kehitysjohtaja Tiina Lyyra. Projektissa pilotoitiin uusia konsepteja ja toimintatapoja, joilla aikataulua saatiin merkittävästi tiiviimmäksi. ”Nämä pilotoidut toimintatavat ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi ja tulevat jäämään osaksi Ensinin projektityökalujen valikoimaa”, jatkaa Tiina Lyyra.

Can do -asenne on siivittänyt yhteistä projektia koko matkan.

“Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Ensinin kanssa. Yhteishankkeemme on edennyt jouhevasti ja hyvässä yhteishengessä. Ensin on toteuttanut, minkä on luvannut ja työ on edennyt sovitussa aikataulussa”, Pekka Passi toteaa onnistuneen projektin päätteeksi.

Uusi asiakastietojärjestelmä on valmiina käyttöön ja Vatajankoski Sähköverkon asiakaspalvelu käynnistyi sovitusti varmoin ottein toukokuussa.

”Päämäärämme on tukea asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymistä, tehostumista ja menestystä. Tähän tähtäämme yhdessä myös Vatajankoski Sähköverkon kanssa. Asioiden tekeminen eri tavalla kuin aikaisemmin vaatii sekä rohkeutta että luottamusta toimijoiden välillä. Yhteinen kehitysmyönteisyys ja tahtotila ratkaista asioita ketterästi ovat selkeästi edesauttaneet meitä molempia tiiviissä ja poikkeuksellisen onnistuneessa projektissa”, summaa Ensin Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Tuija Sipilä.

Vatajankoski on uuden energian yhtiö, joka auttaa teollisuutta sekä kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä pienentämään energian hukkakulutusta ja siirtymään kestäviin energiaratkaisuihin. Vatajankoski luo jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää, tuottaa ja jakaa kestävää energiaa toimitusvarmasti ja nollapäästöisesti, uusimpia teknologioita soveltaen. Vuodesta 1925 yhtiön tehtävä on ollut luoda pysyvää arvoa yhteiseksi hyödyksi. Tänä päivänä Vatajankoski toteuttaa sitä monipuolisilla, älykkäillä energiapalveluilla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 25 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 58 henkeä.

Ensin Palvelut Oy on rakentamassa oman toimialansa tehokkainta ja joustavinta liiketoimintamallia palveluliiketoiminnan ulkoistaville energia- ja infra-alan toimijoille. Yrityksen palveluvalikoima kattaa monikanavaisen asiakaspalvelun ja myynnin, sopimustenhallinnan, sanomaliikenteen sekä laskutus- ja perintäpalvelut alan kehittyneimmillä asiakastietojärjestelmillä. Palvelut voidaan paketoida kokonaisuudeksi tai pilkkoa asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

 

Lisätietoja:

Vatajankoski Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Pekka Passi, puh: 040 508 6367

Ensin Palvelut Oy, toimitusjohtaja Tuija Sipilä, puh: 040 844 3868

Ensin Palvelut Oy, kehitysjohtaja Tiina Lyyra, puh: 040 770 9070