Ensin Palvelut Oy käynnistää tuotannolliset ja taloudelliset muutosneuvottelut

01.09.2022

 

Neuvottelujen piirissä on yhtiön koko henkilöstö. Muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 35 henkilön irtisanomiseen.  Henkilöstövähennysten lopullista määrää tai muotoa ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan, vaan ne tarkentuvat neuvottelujen aikana.   

Toiminnan jatkaminen nykyisessä muodossa ei ole liiketaloudellisesti kannattavaa, joten Ensin Palvelut Oy:ssä on käynnistettävä muutosohjelma. Muutosohjelman tavoitteena on luoda edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Tämä tarkoittaa rakenteellisia ja toiminnallisia uudelleenjärjestelyjä sekä toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi. Tavoitteena on positiivinen tulos vuodesta 2023 alkaen. 

Muutosneuvottelut käynnistyvät 5.9.2022. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. 

Lisätietoja:  toimitusjohtaja Tuija Sipilä, puh: 040 844 3868.