Asiakkuustyötä rohkeasti omalla persoonalla

Miksi asiakkuustyö on henkilökohtaista ja räätälöityä? Mikä nostaa palvelukokemuksen kiitettävälle tasolle? Näihin ja muihin asiakkuustyön johtamiseen ja kehittämiseen liittyviin kysymyksiin saamme vastaukset aiheeseen syvällisesti perehtyneeltä Elina Motalta.

23.06.2022

Oikeat ihmiset, oikeat kysymykset

Elina Mota yhdistelee Ensinin asiakkuuksien ja myynnin kehityspäällikkönä pisteitä. “Pidän huolen, että oikeat ihmiset löytyvät vastaamaan oikeisiin kysymyksiin”, Elina kertoo. “Asiakkuustyö on henkilökohtaista ja räätälöityä, joten on tärkeää oppia tuntemaan ihmiset roolien takana. Tätä ei voi tehdä bulkkina, vaan mottomme mukaisesti suurella sydämellä. Asiakkuustyössä pääsee laittamaan oman persoonansa peliin, se on tärkeä osa onnistunutta kokonaisuutta. On erittäin palkitsevaa  havaita, miten asiakkuussuhteemme jatkuvasti kehittyvät.”

Asiakkuustyön merkitystä Ensinille ei voi ylikorostaa. “Ilman asiakkaita ei meitäkään ole, eli aika elinehtojen äärellä ollaan”, tiivistää Elina. “Meidän täytyy tietää, mitä asiakkaat meiltä odottavat. Odotukset täyttämällä ja ylittämällä ne, pystymme saavuttamaan onnistuneita palvelukokemuksia. Pyrimme olemaan koko ajan askeleen edellä tuottamalla sellaisia palveluja, joita asiakas ei vielä tunnista tarvitsevansa, mutta saa niiden kautta selkeän kilpailuedun omaan toimintaansa. Kun löydämme sujuvan toimintamallin yhden asiakkaan kanssa, siitä on hyötyä laajemminkin.”

Elinan mukaan aidon kumppanuuden kulmakiviä ovat alan vahva asiantuntijuus sekä toimivat henkilökohtaiset suhteet. “Olemme kaukana kasvottomista palveluntuottajista. Meillä on tiimissä sellaiset ihmiset, joilla on laajasti kokemusta B2B-asiakkuuksien hoidosta – ammennamme tietotaitoa muilta toimialoilta ja hyödynnämme sitä uudessa kontekstissa. Me panostamme virheettömyyteen ja palvelun jatkuvuuden varmistamiseen, koska haluamme asiakkaidemme onnistuvan heidän yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissaan.”

”Asiakkuustyö on henkilökohtaista ja räätälöityä, joten on tärkeää oppia tuntemaan ihmiset roolien takana.”

Elina Mota